Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR

Najvyšší súd Slovenskej republiky od tohto roka 2011 vydáva „Zbierku stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky“ len v e...
Čítať ďalej

AKTUALITY

 » AKTUALITY

Vyhlásenie výberového konania na 3 miesta sudcov Najvyššieho súdu SR pre občianskoprávne kolégium

18.05.2015 - Vyhlásenie výberového konania na 3 miesta sudcov Najvyššieho súdu SR pre občianskoprávne kolégium dátum uzávierky:01.06.2015 termín konania...
Čítať ďalej

Vyhlásenie výberového konania na 2 miesta sudcov Najvyššieho súdu SR pre správne kolégium

18.05.2015 - Vyhlásenie výberového konania na 2 miesta sudcov Najvyššieho súdu SR pre správne kolégium dátum uzávierky:01.06.2015 termín konania: 22.09.2015
Čítať ďalej

Vyhlásenie výberového konania na 2 miesta predsedov senátov Najvyššieho súdu SR pre občianskoprávne kolégium

18.05.2015 - Vyhlásenie výberového konania na 2 miesta predsedov senátov Najvyššieho súdu SR pre občianskoprávne kolégium dátum uzávierky:01.06.2015 termín ko...
Čítať ďalej

Vyhlásenie výberového konania na 1 miesto sudcu Najvyššieho súdu SR pre trestnoprávne kolégium

18.05.2015 - Vyhlásenie výberového konania na 1 miesto sudcu Najvyššieho súdu SR pre trestnoprávne kolégium dátum uzávierky:01.06.2015 termín konania: 16.09.2015
Čítať ďalej

Vyhlásenie výberového konania na 1 miesto predsedu senátu Najvyššieho súdu SR pre obchodnoprávne kolégium

18.05.2015 - Vyhlásenie výberového konania na 1 miesto predsedu senátu Najvyššieho súdu SR pre obchodnoprávne kolégium dátum uzávierky:01.06.2015 termín konan...
Čítať ďalej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>