Občianskoprávne kolégium

 » Najvyšší súd Slovenskej republiky » Kolégiá Najvyššieho súdu SR » Občianskoprávne kolégium

Pôsobnosť 

  • vedenie občianskoprávneho kolégia, činnosť podľa § 21 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z.z. a podľa čl. 17 ods. 4  Rokovacieho poriadku Najvyššieho súdu SR,
  • predsedá alebo zasadá v senáte podľa rozvrhu práce,
  • navrhuje účasť člena kolégia na gremiálnych poradách súdov, seminároch pre sudcov a ďalších podobných akciách,
  • zúčastňuje sa na gremiálnych poradách súdov, seminároch pre sudcov a ďalších podobných akciách,
  • vybavuje nesenátnu agendu odborného charakteru

- zastupuje: JUDr. Helena Haukvitzová (podľa čl. 17 ods. 1 Rokovacieho poriadku NS SR)

Predseda kolégia 

JUDr. Soňa Mesiarkinová
   

Predsedovia senátov 

JUDr. Edita Bakošová
JUDr. Jana Cisárová
JUDr. Rudolf Čirč
JUDr. Emil Franciscy
JUDr. Ladislav Górász
JUDr. Helena Haukvitzová
JUDr. Jozef Kolcun
JUDr. Ivan Machyniak
JUDr. Soňa Mesiarkinová
JUDr. Viera Petríková
JUDr. Eva Sakálová
JUDr. Marián Sluk, PhD.
JUDr. Daniela Sučanská
JUDr. Daniela Švecová
JUDr. Ľubor Šebo
JUDr. Oľga Trnková
JUDr. Martin Vladik

Členovia senátov 

JUDr. Dušan Čimo
JUDr. Elena Siebenstichová
JUDr. Alena Svetlovská
JUDr. Ján Šikuta, PhD. 
JUDr. Mária Trubanová, PhD.
JUDr. Jozef Angelovič
JUDr. Danica Kočičková
Mgr. Miroslav Šepták


Asistenti sudcov 

JUDr. Vladislav Birás, PhD.
JUDr. Peter Ďurian
JUDr. Zuzana Flaková
Mgr. Jana Chromeková
Mgr. Lukáš Ilenin
Mgr. Desana Janíčková Rusnáková
JUDr. Gabriela Janovicová
JUDr. Lucia Dlugolinská
Mgr. Ján Martvoň
JUDr. Petra Micháliková
JUDr. Lýdia Pajdlhauserová
Mgr. Ján Pastirčík
Mgr. Slávka Viteková
Mgr. Dušana Remetová
Mgr. Matúš Roško
Mgr. Mária Šimoničová
JUDr. Lucia Šišková
JUDr. Linda Žalmanová
JUDr. Valéria Žiliaková
Mgr. Iveta Planková
JUDr. Petra Vávrová
JUDr. Antónia Bednarčík
Mgr. František Jančok
JUDr. Katarína Rehmová
 

Administratívny aparát 

Klaudia Vrauková
Vanda Šimová
Mária Némethová

Dagmar Falbová
Jarmila Uhlířová
Lucia Suchá
Mgr. Miroslava Kovaľová
Adriána Güntherová