Rozhodnutia

 » Rozhodnutia
od: do:

Tipy pre vyhľadávanie
  • Do políčka merito veci zadávajte výrazy v správnom tvare. Zadanie „náhrada” zobrazí „náhrada trov“, nie však „o náhradu škody“.
  • Do políčok dátum rozhodnutia zadávajte dátumy vo formáte 31.12.2013, teda deň.mesiac.rok.
  • Číslo rozhodnutia obsahuje aj spisovú značku, preto ak poznáte spisovú značku, môžete ju zadať do oboch políčok.
  • Pri zadávaní spisovej značky alebo čísla rozhodnutia môžete nahradiť ľubovolnú kombináciu znakov znakom percenta (%), takže napríklad zadanie „3%T%2013“ vyhľadá všetky rozhodnutia tretieho senátu trestného kolégia z roku 2013. V prípade, ak sa Vám nedarí nájsť hľadané rozhodnutie, skúste nahradiť znakom % všetky nealfanumerické znaky vrátane medzier.
Počet záznamov: 36217

Dátum Kolégium Spisová značka Merito veci Súbor
07.05.2008 Trestnoprávne 3 Tdo 38/2007 dovolanie obvineného Stiahnúť PDF
91.69 kB
07.05.2008 Občianskoprávne 5 Nc 16/2008 o zaplatenie 600 000,- Sk s prísl. Stiahnúť PDF
111.98 kB
05.05.2008 Občianskoprávne 5 Nc 15/2008 o určenie neplatnosti zrušenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe Stiahnúť PDF
96.6 kB
05.05.2008 Správne 1Sžo/160/2007 o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Stiahnúť PDF
70.91 kB
02.05.2008 Správne 3 Sž 39/2008 o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia - postúpenie spisu Stiahnúť PDF
70.45 kB
01.05.2008 Správne 10 Rks 2/2008 o určenie priebehu hranice Stiahnúť PDF
91.83 kB
30.04.2008 Obchodnoprávne 5 Obo 36-08 návrh na vydanie PO Stiahnúť PDF
107.25 kB
30.04.2008 Obchodnoprávne 5 Ndob 5-08 námietka zaujatosti Stiahnúť PDF
78.93 kB
30.04.2008 Obchodnoprávne 5 Obo 57-06 vylúčenie sumy z KPÚ Stiahnúť PDF
96.76 kB
30.04.2008 Obchodnoprávne 5 Obo 40/2008 určenie povinnosti Stiahnúť PDF
96.92 kB