Rozhodnutia

 » Rozhodnutia
od: do:

Tipy pre vyhľadávanie
  • Do políčka merito veci zadávajte výrazy v správnom tvare. Zadanie „náhrada” zobrazí „náhrada trov“, nie však „o náhradu škody“.
  • Do políčok dátum rozhodnutia zadávajte dátumy vo formáte 31.12.2013, teda deň.mesiac.rok.
  • Číslo rozhodnutia obsahuje aj spisovú značku, preto ak poznáte spisovú značku, môžete ju zadať do oboch políčok.
  • Pri zadávaní spisovej značky alebo čísla rozhodnutia môžete nahradiť ľubovolnú kombináciu znakov znakom percenta (%), takže napríklad zadanie „3%T%2013“ vyhľadá všetky rozhodnutia tretieho senátu trestného kolégia z roku 2013. V prípade, ak sa Vám nedarí nájsť hľadané rozhodnutie, skúste nahradiť znakom % všetky nealfanumerické znaky vrátane medzier.
Počet záznamov: 36217

Dátum Kolégium Spisová značka Merito veci Súbor
30.04.2008 Obchodnoprávne 5 Obo 37/2008 vyhlásenie konkurzu Stiahnúť PDF
105.69 kB
30.04.2008 Obchodnoprávne 5 Obo 180/2006 neplatnosť uznesenia VZ Stiahnúť PDF
125.29 kB
30.04.2008 Obchodnoprávne 5 Obo 26/2008 rozvrh pohľadávok Stiahnúť PDF
102.18 kB
30.04.2008 Obchodnoprávne 5 Obdo 7/2007 určenie neplatnosti zmluvy Stiahnúť PDF
80.56 kB
30.04.2008 Obchodnoprávne 5 Obdo 8/2007 určenie neplatnosti zmluvy o postúpení pohľadávky Stiahnúť PDF
82.8 kB
30.04.2008 Obchodnoprávne 5 Ndob 1/2008 príslušnosť súdu Stiahnúť PDF
79.92 kB
30.04.2008 Obchodnoprávne 5 Obo 102/2007 určenie neplatnosti uznesenia VZ Stiahnúť PDF
93.08 kB
30.04.2008 Občianskoprávne 5 Cdo 125/2007 o určenie zániku praocvného pomeru Stiahnúť PDF
146.23 kB
30.04.2008 Občianskoprávne 5 Cdo 85/2007 o náhradu škody z pracovného úrazu Stiahnúť PDF
110.77 kB
30.04.2008 Občianskoprávne 5 Cdo 49/2007 o náhradu škody Stiahnúť PDF
115.1 kB