Rozhodnutia

 » Rozhodnutia
od: do:

Tipy pre vyhľadávanie
  • Do políčka merito veci zadávajte výrazy v správnom tvare. Zadanie „náhrada” zobrazí „náhrada trov“, nie však „o náhradu škody“.
  • Do políčok dátum rozhodnutia zadávajte dátumy vo formáte 31.12.2013, teda deň.mesiac.rok.
  • Číslo rozhodnutia obsahuje aj spisovú značku, preto ak poznáte spisovú značku, môžete ju zadať do oboch políčok.
  • Pri zadávaní spisovej značky alebo čísla rozhodnutia môžete nahradiť ľubovolnú kombináciu znakov znakom percenta (%), takže napríklad zadanie „3%T%2013“ vyhľadá všetky rozhodnutia tretieho senátu trestného kolégia z roku 2013. V prípade, ak sa Vám nedarí nájsť hľadané rozhodnutie, skúste nahradiť znakom % všetky nealfanumerické znaky vrátane medzier.
Počet záznamov: 36217

Dátum Kolégium Spisová značka Merito veci Súbor
30.04.2008 Obchodnoprávne 1 Obdo V 89/2007 o zaplatenie 29 144,50 USD s prísl Stiahnúť PDF
105.97 kB
30.04.2008 Obchodnoprávne 1 Obdo V 74/2006-130 o určenie pravosti pohľadávky Stiahnúť PDF
96.57 kB
30.04.2008 Obchodnoprávne 1 Obdo V 2/2006-399 o zaplatenie 28 851 032 Sk Stiahnúť PDF
105.7 kB
30.04.2008 Obchodnoprávne 5 Obo 54/2007 zaplatenie súdneho poplatku Stiahnúť PDF
89.85 kB
30.04.2008 Trestnoprávne 5 To 9/2007 odvolanie KP Stiahnúť PDF
87.11 kB
30.04.2008 Trestnoprávne 1 Tdo 16/2008 dovolanie Stiahnúť PDF
84.78 kB
30.04.2008 Správne 6 Sžo 129/2007 o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Stiahnúť PDF
105.32 kB
30.04.2008 Občianskoprávne 5 Cdo 132/2007 o uloženie povinnosti uzavrieť zmluvu o prevode vlastníctva bytu Stiahnúť PDF
123.83 kB
30.04.2008 Občianskoprávne 5 Cdo 136/2007 o určenie neplatnosti právneho úkonu a určenie vlastníckeho práva Stiahnúť PDF
123.29 kB
30.04.2008 Občianskoprávne 5 Cdo 126/2007 o ochranu osobnosti Stiahnúť PDF
166.57 kB