Rozhodnutia

 » Rozhodnutia
od: do:

Tipy pre vyhľadávanie
  • Do políčka merito veci zadávajte výrazy v správnom tvare. Zadanie „náhrada” zobrazí „náhrada trov“, nie však „o náhradu škody“.
  • Do políčok dátum rozhodnutia zadávajte dátumy vo formáte 31.12.2013, teda deň.mesiac.rok.
  • Číslo rozhodnutia obsahuje aj spisovú značku, preto ak poznáte spisovú značku, môžete ju zadať do oboch políčok.
  • Pri zadávaní spisovej značky alebo čísla rozhodnutia môžete nahradiť ľubovolnú kombináciu znakov znakom percenta (%), takže napríklad zadanie „3%T%2013“ vyhľadá všetky rozhodnutia tretieho senátu trestného kolégia z roku 2013. V prípade, ak sa Vám nedarí nájsť hľadané rozhodnutie, skúste nahradiť znakom % všetky nealfanumerické znaky vrátane medzier.
Počet záznamov: 36217

Dátum Kolégium Spisová značka Merito veci Súbor
30.04.2008 Občianskoprávne 5 M Cdo 12/2007 o vymoženie 699 500 Sk s príslušenstvom Stiahnúť PDF
134.36 kB
30.04.2008 Trestnoprávne 3 Tost 5-2008 sťažnosť nemeckého štátneho občana Stiahnúť PDF
78.76 kB
30.04.2008 Obchodnoprávne 1M Obdo V 13/2006 o určenie poradia Stiahnúť PDF
98.1 kB
30.04.2008 Občianskoprávne 5 Cdo 40/2008 o určenie neplatnosti výpovede nájmu bytu Stiahnúť PDF
124.7 kB
30.04.2008 Trestnoprávne 3 To 99/2005 odvolanie obžalovaného Stiahnúť PDF
123.38 kB
30.04.2008 Trestnoprávne 1 Tdo 10/2008 dovolanie Stiahnúť PDF
111.83 kB
30.04.2008 Občianskoprávne 5 Nc 14/2008 o zaplatenie 249 278,60 Sk s prísl. Stiahnúť PDF
96.55 kB
30.04.2008 Obchodnoprávne 2 obo 43/2008 o určenie poradia pohľadávky Stiahnúť PDF
119.78 kB
30.04.2008 Obchodnoprávne 2 ndob 8/2008 o námietku zaujatosti Stiahnúť PDF
84.37 kB
30.04.2008 Obchodnoprávne 2 obo 70/2008 o zaplatenie 550 489,27 Kč s prísl. Stiahnúť PDF
86.54 kB