Rozhodnutia

 » Rozhodnutia
od: do:

Tipy pre vyhľadávanie
  • Do políčka merito veci zadávajte výrazy v správnom tvare. Zadanie „náhrada” zobrazí „náhrada trov“, nie však „o náhradu škody“.
  • Do políčok dátum rozhodnutia zadávajte dátumy vo formáte 31.12.2013, teda deň.mesiac.rok.
  • Číslo rozhodnutia obsahuje aj spisovú značku, preto ak poznáte spisovú značku, môžete ju zadať do oboch políčok.
  • Pri zadávaní spisovej značky alebo čísla rozhodnutia môžete nahradiť ľubovolnú kombináciu znakov znakom percenta (%), takže napríklad zadanie „3%T%2013“ vyhľadá všetky rozhodnutia tretieho senátu trestného kolégia z roku 2013. V prípade, ak sa Vám nedarí nájsť hľadané rozhodnutie, skúste nahradiť znakom % všetky nealfanumerické znaky vrátane medzier.
Počet záznamov: 36217

Dátum Kolégium Spisová značka Merito veci Súbor
29.04.2008 Správne 1Sžh/2/2007 o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Stiahnúť PDF
112.82 kB
29.04.2008 Správne 1Sžo/93/2007 o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Stiahnúť PDF
110.37 kB
29.04.2008 Správne 1Sž 89/2005 o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Stiahnúť PDF
152.21 kB
29.04.2008 Občianskoprávne 2 Cdo 55/2008 o vypratanie nehnuteľnosti Stiahnúť PDF
83.4 kB
29.04.2008 Občianskoprávne 2 Cdo 62/2008 o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Stiahnúť PDF
92.1 kB
29.04.2008 Občianskoprávne 2 Cdo 68/2008 pre peňažné plnenie vo výške 378 485,20 Sk istiny s prísl. Stiahnúť PDF
85.03 kB
29.04.2008 Občianskoprávne 2 Cdo 72/2008 o určenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru, zaplatenie mzdy a náhrady mzdy Stiahnúť PDF
87.86 kB
29.04.2008 Občianskoprávne 2 Cdo 110/2007 o zaplatenie 99 200 Sk s príslušenstvom a protinávrhu odporcu 2/ o zaplatenie 65 437,80 Sk Stiahnúť PDF
104.62 kB
29.04.2008 Občianskoprávne 2 Cdo 69/2008 o rozvod manželstva a úpravu práv a povinností k maloletým deťom Stiahnúť PDF
108.44 kB
29.04.2008 Občianskoprávne 5 Cdo 276/2007 o určenie neplatnosti osvedčenia okresného národného výboru, hospodárskej zmluvy a kúpnej zmluvy Stiahnúť PDF
126.52 kB