Rozhodnutia

 » Rozhodnutia
od: do:

Tipy pre vyhľadávanie
  • Do políčka merito veci zadávajte výrazy v správnom tvare. Zadanie „náhrada” zobrazí „náhrada trov“, nie však „o náhradu škody“.
  • Do políčok dátum rozhodnutia zadávajte dátumy vo formáte 31.12.2013, teda deň.mesiac.rok.
  • Číslo rozhodnutia obsahuje aj spisovú značku, preto ak poznáte spisovú značku, môžete ju zadať do oboch políčok.
  • Pri zadávaní spisovej značky alebo čísla rozhodnutia môžete nahradiť ľubovolnú kombináciu znakov znakom percenta (%), takže napríklad zadanie „3%T%2013“ vyhľadá všetky rozhodnutia tretieho senátu trestného kolégia z roku 2013. V prípade, ak sa Vám nedarí nájsť hľadané rozhodnutie, skúste nahradiť znakom % všetky nealfanumerické znaky vrátane medzier.
Počet záznamov: 51672

Dátum Kolégium Spisová značka Merito veci Súbor
24.08.2017 Občianskoprávne 3 Cdo 100/2017 o zrušenie rozhodcovského rozsudku Stiahnúť PDF
134.35 kB
24.08.2017 Občianskoprávne 3 Cdo 118/2017 o určenie, že nhenuteľnosti patria do dedičstva Stiahnúť PDF
119.75 kB
24.08.2017 Občianskoprávne 3 Ndc 10/2017 o nariadenie neodkladného opatrenia Stiahnúť PDF
132.57 kB
23.08.2017 Trestnoprávne 3 Tost 27/2017 sťažnosť obvineného Stiahnúť PDF
115.56 kB
23.08.2017 Trestnoprávne 6 Tdo 41/2017 dovolanie obvineného Stiahnúť PDF
213.08 kB
23.08.2017 Trestnoprávne 6 Tdo 35/2017 dovolanie obvineného Stiahnúť PDF
153.5 kB
23.08.2017 Občianskoprávne 6XECdo2/2017,6XCoE1/2017 o vymoženie 531,77 eur s príslušenstvom Stiahnúť PDF
143.93 kB
23.08.2017 Občianskoprávne 6 Cdo 185/2016 o vydanie bezdôvodného obohatenia Stiahnúť PDF
107.15 kB
23.08.2017 Trestnoprávne 6 Urto 5/2017 odvolanie KP Stiahnúť PDF
148.74 kB
23.08.2017 Občianskoprávne 6 Cdo 194/2016 o určenie zodpovednsoti zamestnávateľa za škodu spôsobenú pracovným úrazom Stiahnúť PDF
108.21 kB