Rozhodnutia

 » Rozhodnutia
od: do:

Tipy pre vyhľadávanie
  • Do políčka merito veci zadávajte výrazy v správnom tvare. Zadanie „náhrada” zobrazí „náhrada trov“, nie však „o náhradu škody“.
  • Do políčok dátum rozhodnutia zadávajte dátumy vo formáte 31.12.2013, teda deň.mesiac.rok.
  • Číslo rozhodnutia obsahuje aj spisovú značku, preto ak poznáte spisovú značku, môžete ju zadať do oboch políčok.
  • Pri zadávaní spisovej značky alebo čísla rozhodnutia môžete nahradiť ľubovolnú kombináciu znakov znakom percenta (%), takže napríklad zadanie „3%T%2013“ vyhľadá všetky rozhodnutia tretieho senátu trestného kolégia z roku 2013. V prípade, ak sa Vám nedarí nájsť hľadané rozhodnutie, skúste nahradiť znakom % všetky nealfanumerické znaky vrátane medzier.
Počet záznamov: 55303

Dátum Kolégium Spisová značka Merito veci Súbor
26.10.2017 Občianskoprávne 25XECdo/1/2016 vymoženie 1 116 eur s prísl. Stiahnúť PDF
213.99 kB
26.10.2017 Správne 7Sžo/25/2016 dopravný priestupok Stiahnúť PDF
245.17 kB
26.10.2017 Správne 7So/22/2016 invalidný dôchodok Stiahnúť PDF
222.18 kB
26.10.2017 Správne 7Sžso/7/2016 sociálne poistenie Stiahnúť PDF
250.57 kB
26.10.2017 Správne 8Sžo/4/2017 zmenu diferenciačnej skupiny z "B" na "C" Stiahnúť PDF
208.71 kB
26.10.2017 Občianskoprávne 3Cdo/211/2016 určenie neplatnosti skončenia prac. pomeru a o náhradu mzdy Stiahnúť PDF
223.05 kB
26.10.2017 Občianskoprávne 26XCdo/84/2016 náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy Stiahnúť PDF
214.49 kB
26.10.2017 Občianskoprávne 26XCdo/54/2016 náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy Stiahnúť PDF
202.29 kB
26.10.2017 Občianskoprávne 26XCdo/42/2016 náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy Stiahnúť PDF
214.38 kB
26.10.2017 Občianskoprávne 26XCdo/28/2016 náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy Stiahnúť PDF
203.21 kB