Rozhodnutia

 » Rozhodnutia
od: do:

Tipy pre vyhľadávanie
  • Do políčka merito veci zadávajte výrazy v správnom tvare. Zadanie „náhrada” zobrazí „náhrada trov“, nie však „o náhradu škody“.
  • Do políčok dátum rozhodnutia zadávajte dátumy vo formáte 31.12.2013, teda deň.mesiac.rok.
  • Číslo rozhodnutia obsahuje aj spisovú značku, preto ak poznáte spisovú značku, môžete ju zadať do oboch políčok.
  • Pri zadávaní spisovej značky alebo čísla rozhodnutia môžete nahradiť ľubovolnú kombináciu znakov znakom percenta (%), takže napríklad zadanie „3%T%2013“ vyhľadá všetky rozhodnutia tretieho senátu trestného kolégia z roku 2013. V prípade, ak sa Vám nedarí nájsť hľadané rozhodnutie, skúste nahradiť znakom % všetky nealfanumerické znaky vrátane medzier.
Počet záznamov: 51672

Dátum Kolégium Spisová značka Merito veci Súbor
31.07.2017 Občianskoprávne 2 Cdo 20/2017 o vydanie veci Stiahnúť PDF
119.07 kB
31.07.2017 Občianskoprávne 2 Cdo 34/2017 o zaplatenie 3 319,39 eur Stiahnúť PDF
180.26 kB
31.07.2017 Občianskoprávne 2 Cdo 58/2017 o prejednanie dedičstva Stiahnúť PDF
83.31 kB
31.07.2017 Občianskoprávne 2 Cdo 102/2017 o nariadenie predbežného opatrenia Stiahnúť PDF
149.46 kB
31.07.2017 Občianskoprávne 2 Cdo 118/2017 o úpravu výkonu rodičovských práv a povinností Stiahnúť PDF
95.45 kB
31.07.2017 Občianskoprávne 2 XCdo 22/2017 o náhradu škody a nemajetkovej ujmy Stiahnúť PDF
88.4 kB
31.07.2017 Občianskoprávne 2 XCdo 24/2017 o náhradu škody a nemajetkovej ujmy Stiahnúť PDF
88.63 kB
31.07.2017 Občianskoprávne 2 XCdo 30/2017 o náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy Stiahnúť PDF
88.37 kB
31.07.2017 Občianskoprávne 2 XCdo 31/2017 o zaplatenie 696,14 eur s prísl. Stiahnúť PDF
90.72 kB
31.07.2017 Občianskoprávne 6 Cdo 81/2017 o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia Stiahnúť PDF
95.85 kB