Rozhodnutia

 » Rozhodnutia
od: do:

Tipy pre vyhľadávanie
  • Do políčka merito veci zadávajte výrazy v správnom tvare. Zadanie „náhrada” zobrazí „náhrada trov“, nie však „o náhradu škody“.
  • Do políčok dátum rozhodnutia zadávajte dátumy vo formáte 31.12.2013, teda deň.mesiac.rok.
  • Číslo rozhodnutia obsahuje aj spisovú značku, preto ak poznáte spisovú značku, môžete ju zadať do oboch políčok.
  • Pri zadávaní spisovej značky alebo čísla rozhodnutia môžete nahradiť ľubovolnú kombináciu znakov znakom percenta (%), takže napríklad zadanie „3%T%2013“ vyhľadá všetky rozhodnutia tretieho senátu trestného kolégia z roku 2013. V prípade, ak sa Vám nedarí nájsť hľadané rozhodnutie, skúste nahradiť znakom % všetky nealfanumerické znaky vrátane medzier.
Počet záznamov: 51672

Dátum Kolégium Spisová značka Merito veci Súbor
31.07.2017 Občianskoprávne 6 Cdo 79/2017 o ochranu osobnosti Stiahnúť PDF
101.6 kB
31.07.2017 Občianskoprávne 6 Cdo 107/2017 o náhradu škody Stiahnúť PDF
101.03 kB
31.07.2017 Občianskoprávne 6 Cdo 178/2016 o zaplatenie úrokov z omeškania Stiahnúť PDF
115.01 kB
31.07.2017 Občianskoprávne 6 Cdo 73/2017 o náhradu škody Stiahnúť PDF
117.94 kB
31.07.2017 Občianskoprávne 6 Cdo 117/2017 o zaplatenie 18 569,90 eur s prísl. Stiahnúť PDF
88.25 kB
31.07.2017 Občianskoprávne 6 Cdo 123/2017 o obnovu konania Stiahnúť PDF
98.47 kB
31.07.2017 Občianskoprávne 6 Cdo 114/2017 o náhradu za nútené obmedzenie vlastníckeho práva Stiahnúť PDF
96.17 kB
31.07.2017 Občianskoprávne 6 Ndc 10/2017 o návrhu na vydanie platobného rozkazu Stiahnúť PDF
94.03 kB
31.07.2017 Občianskoprávne 6 Cdo 108/2017 o nariadenie neodkladného opatrenia Stiahnúť PDF
89.02 kB
31.07.2017 Občianskoprávne 6 Cdo 226/2016 o zaplatenie 47 951,44 eur s príslušenstvom Stiahnúť PDF
96.98 kB
<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>