Rozhodnutia

 » Rozhodnutia
od: do:

Tipy pre vyhľadávanie
  • Do políčka merito veci zadávajte výrazy v správnom tvare. Zadanie „náhrada” zobrazí „náhrada trov“, nie však „o náhradu škody“.
  • Do políčok dátum rozhodnutia zadávajte dátumy vo formáte 31.12.2013, teda deň.mesiac.rok.
  • Číslo rozhodnutia obsahuje aj spisovú značku, preto ak poznáte spisovú značku, môžete ju zadať do oboch políčok.
  • Pri zadávaní spisovej značky alebo čísla rozhodnutia môžete nahradiť ľubovolnú kombináciu znakov znakom percenta (%), takže napríklad zadanie „3%T%2013“ vyhľadá všetky rozhodnutia tretieho senátu trestného kolégia z roku 2013. V prípade, ak sa Vám nedarí nájsť hľadané rozhodnutie, skúste nahradiť znakom % všetky nealfanumerické znaky vrátane medzier.
Počet záznamov: 51672

Dátum Kolégium Spisová značka Merito veci Súbor
31.07.2017 Občianskoprávne 6 Cdo 225/2016 o návrhu žalobkyne na obnovu konania Stiahnúť PDF
108.7 kB
31.07.2017 Občianskoprávne 6 Cdo 177/2016 o zaplatenie 244,41 eur s príslušenstvom Stiahnúť PDF
107.33 kB
31.07.2017 Občianskoprávne 6 Cdo 112/2017 o zaplatenie 38 000 eur a o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti Stiahnúť PDF
107.64 kB
31.07.2017 Občianskoprávne 6 XCdo 26/2017 o náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy Stiahnúť PDF
91.97 kB
31.07.2017 Občianskoprávne 6 Cdo 105/2017 o určenie neplatnosti dražby Stiahnúť PDF
94.54 kB
31.07.2017 Občianskoprávne 6 Co 4/2016 o žiadosti na vydanie osvedčenia o európskom exekučnom titule Stiahnúť PDF
105.47 kB
27.07.2017 Trestnoprávne 6 Tdo 54/2016 dovolanie obvineného Stiahnúť PDF
176.87 kB
27.07.2017 Správne 8Sžo/268/2015 trovy konania Stiahnúť PDF
171 kB
27.07.2017 Správne 8Nds/6/2017 nesúhlas krajského súdu je dôvodný Stiahnúť PDF
144.5 kB
27.07.2017 Občianskoprávne 26XCdo/4,5/2015 § 447 písm. c/ CSP Stiahnúť PDF
129.99 kB