Rozhodnutia

 » Rozhodnutia
od: do:

Tipy pre vyhľadávanie
  • Do políčka merito veci zadávajte výrazy v správnom tvare. Zadanie „náhrada” zobrazí „náhrada trov“, nie však „o náhradu škody“.
  • Do políčok dátum rozhodnutia zadávajte dátumy vo formáte 31.12.2013, teda deň.mesiac.rok.
  • Číslo rozhodnutia obsahuje aj spisovú značku, preto ak poznáte spisovú značku, môžete ju zadať do oboch políčok.
  • Pri zadávaní spisovej značky alebo čísla rozhodnutia môžete nahradiť ľubovolnú kombináciu znakov znakom percenta (%), takže napríklad zadanie „3%T%2013“ vyhľadá všetky rozhodnutia tretieho senátu trestného kolégia z roku 2013. V prípade, ak sa Vám nedarí nájsť hľadané rozhodnutie, skúste nahradiť znakom % všetky nealfanumerické znaky vrátane medzier.
Počet záznamov: 55592

Dátum Kolégium Spisová značka Merito veci Súbor
15.11.2017 Občianskoprávne 20XCdo/192/2016 náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy Stiahnúť PDF
205.15 kB
15.11.2017 Občianskoprávne 20XCdo/191/2016 náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy Stiahnúť PDF
205.19 kB
15.11.2017 Občianskoprávne 20XCdo/161/2016 náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy Stiahnúť PDF
201.65 kB
15.11.2017 Občianskoprávne 20XCdo/149/2016 náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy Stiahnúť PDF
201.81 kB
15.11.2017 Trestnoprávne 6Ndt/27/2017 § 173/1, 2 tr. zák. a iné Stiahnúť PDF
208.44 kB
15.11.2017 Trestnoprávne 6Ndt/25/2017 nepripustení účasti pošk. v tr. konaní § 283/1,2d Tr.zák. Stiahnúť PDF
210.2 kB
15.11.2017 Trestnoprávne 6Ndt/14/2017 § 212/1c Tr. zák. a iné Stiahnúť PDF
211.21 kB
15.11.2017 Obchodnoprávne 4Obdo/36/2017 vydanie bezdôvodného obohatenia 43 293,92 eur s prísl. Stiahnúť PDF
213.68 kB
14.11.2017 Trestnoprávne 2Urto/8/2017 uznanie cudzozemského rozsudku Stiahnúť PDF
213.6 kB
14.11.2017 Trestnoprávne 2Ndt/30/2017 § 212/1, 4a, b Tr. zák. a iné Stiahnúť PDF
211.46 kB