Sudcovia Najvyššieho súdu SR

 » Najvyšší súd Slovenskej republiky » Sudcovia NS SR » Sudcovia Najvyššieho súdu SR
 1.   JUDr. Švecová Daniela – predsedníčka Najvyššieho súdu SR
 2.   JUDr. Urbancová Jarmila – podpredsedníčka Najvyššieho súdu SR
 3.   JUDr. Libor Duľa– predseda trestnoprávneho kolégia
 4.   JUDr. Marková Anna – predsedníčka obchodnoprávneho kolégia
 5.   JUDr. Milučký Jozef – predseda správneho kolégia
 6.   JUDr. Mesiarkinová Soňa – predsedníčka občianskoprávneho kolégia

   
 7.   JUDr. Adamcová Alena
 8.   JUDr. Bakošová Edita
 9.   JUDr. Bargel Martin
 10.   JUDr. Belko Igor
 11.   JUDr. Benczová Katarína
 12.   JUDr. Berthotyová Elena, PhD.
 13.   JUDr. Cisárová Jana
 14.   JUDr. Čimo Dušan
 15.   JUDr. Čirč Rudolf
 16.   JUDr. Dohňanský Viliam
 17.   JUDr. Ďurišová Zuzana
 18.   JUDr. Farkaš Pavol
 19.   JUDr. Filová Ľubcia
 20.   JUDr. Franciscy Emil
 21.   JUDr. Fúrová Jaroslava
 22.   Ing. JUDr. Gavalec Miroslav, PhD.
 23.   JUDr. Górász Ladislav
 24.   JUDr. Halmová Nora
 25.   JUDr. Harabin Štefan
 26.   JUDr. Hargaš Jozef
 27.   JUDr. Hatala Peter
 28.   JUDr. Haukvitzová Helena
 29.   JUDr. Henčeková Jana, PhD.
 30.   JUDr. Hudák Daniel
 31.   JUDr. Hullová Jana
 32.   JUDr. Izakovičová Ivana
 33.   JUDr. Kliment Juraj
 34.   JUDr. Kočičková Danica
 35.   JUDr. Kokolevská Judita
 36.   JUDr. Kolcun Jozef
 37.   JUDr. Kováčová Elena
 38.   JUDr. Krajčovičová Elena
 39.   JUDr. Kúdelová Ľubomíra
 40.   JUDr. Langová Soňa
 41.   JUDr. Ličková Darina
 42.   JUDr. Machyniak Ivan
 43.   JUDr. Mederová Gabriela
 44.   Mgr. Melicher Peter
 45.   JUDr. Michálik Štefan
 46.   JUDr. Miničová Beáta
 47.   JUDr. Morava Milan
 48.   JUDr. Moravčíková Andrea, PhD.
 49.   JUDr. Mozner František
 50.   JUDr. Nevedelová Viera
 51.   JUDr. Paluda Peter
 52.   JUDr. Pepelová Viera
 53.   JUDr. Petríková Viera
 54.   JUDr. Piovartsy Martin
 55.   JUDr. Poláčková Alena, PhD.
 56.   JUDr. Pramuková Katarína
 57.   JUDr. Praženková Lenka
 58.   JUDr. Priecelová Alena
 59.   JUDr. Príbelská Petra, PhD.
 60.   JUDr. Reisenauerová Zdenka
 61.   JUDr. Rumana Ivan
 62.   JUDr. Sakálová Eva
 63.   JUDr. Seman Juraj
 64.   JUDr. Serbová Jana
 65.   JUDr. Siebenstichová Elena
 66.   JUDr. Sluk Marián, PhD.
 67.   JUDr. Sučanská Daniela
 68.   JUDr. Svetlovská Alena
 69.   JUDr. Szabo Peter
 70.   JUDr. Šebo Ľubor
 71.   Mgr. Šepták Miroslav
 72.   JUDr. Šikuta Ján
 73.   JUDr. Šimonová Gabriela
 74.   JUDr. Šišková Alena
 75.   JUDr. Takáčová Viola, PhD.
 76.   JUDr. Trnková Oľga
 77.   JUDr. Trubanová Mária, PhD.
 78.   JUDr. Vladik Martin
 79.   JUDr. Wänkeová Dana
 80.   JUDr. Zemaníková Jana
 81.   JUDr. Zemková Jana, PhD.