Sudcovia Najvyššieho súdu SR

 » Najvyšší súd Slovenskej republiky » Sudcovia NS SR » Sudcovia Najvyššieho súdu SR
 1.   JUDr. Švecová Daniela – predsedníčka Najvyššieho súdu SR
 2.   JUDr. Urbancová Jarmila – podpredsedníčka Najvyššieho súdu SR
 3.   JUDr. Libor Duľa– predseda trestnoprávneho kolégia
 4.   JUDr. Marková Anna – predsedníčka obchodnoprávneho kolégia
 5.   JUDr. Milučký Jozef – predseda správneho kolégia
 6.   JUDr. Mesiarkinová Soňa – predsedníčka občianskoprávneho kolégia

   
 7.   JUDr. Adamcová Alena
 8.   JUDr. Bakošová Edita
 9.   JUDr. Bargel Martin
 10.   JUDr. Belko Igor
 11.   JUDr. Berthotyová Elena, PhD.
 12.   JUDr. Cisárová Jana
 13.   JUDr. Čimo Dušan
 14.   JUDr. Čirč Rudolf
 15.   JUDr. Dohňanský Viliam
 16.   JUDr. Ďurišová Zuzana
 17.   JUDr. Farkaš Pavol
 18.   JUDr. Filová Ľubcia
 19.   JUDr. Franciscy Emil
 20.   JUDr. Fúrová Jaroslava
 21.   Ing. JUDr. Gavalec Miroslav, PhD.
 22.   JUDr. Górász Ladislav
 23.   JUDr. Halmová Nora
 24.   JUDr. Harabin Štefan
 25.   JUDr. Hargaš Jozef
 26.   JUDr. Hatala Peter
 27.   JUDr. Haukvitzová Helena
 28.   JUDr. Henčeková Jana, PhD.
 29.   JUDr. Hudák Daniel
 30.   JUDr. Hullová Jana
 31.   JUDr. Izakovičová Ivana
 32.   JUDr. Kliment Juraj
 33.   JUDr. Kokolevská Judita
 34.   JUDr. Kolcun Jozef
 35.   JUDr. Kováčová Elena
 36.   JUDr. Krajčovič Peter
 37.   JUDr. Krajčovičová Elena
 38.   JUDr. Kúdelová Ľubomíra
 39.   JUDr. Langová Soňa
 40.   JUDr. Ličková Darina
 41.   JUDr. Machyniak Ivan
 42.   JUDr. Mederová Gabriela
 43.   Mgr. Melicher Peter
 44.   JUDr. Michálik Štefan
 45.   JUDr. Miničová Beáta
 46.   JUDr. Morava Milan
 47.   JUDr. Moravčíková Andrea, PhD.
 48.   JUDr. Mozner František
 49.   JUDr. Nevedelová Viera
 50.   JUDr. Paluda Peter
 51.   JUDr. Pepelová Viera
 52.   JUDr. Petríková Viera
 53.   JUDr. Piovartsy Martin
 54.   JUDr. Poláčková Alena, PhD.
 55.   JUDr. Pramuková Katarína
 56.   JUDr. Praženková Lenka
 57.   JUDr. Priecelová Alena
 58.   JUDr. Príbelská Petra, PhD.
 59.   JUDr. Reisenauerová Zdenka
 60.   JUDr. Rumana Ivan
 61.   JUDr. Sakálová Eva
 62.   JUDr. Seman Juraj
 63.   JUDr. Serbová Jana
 64.   JUDr. Siebenstichová Elena
 65.   JUDr. Sluk Marián, PhD.
 66.   JUDr. Sučanská Daniela
 67.   JUDr. Svetlovská Alena
 68.   JUDr. Szabo Peter
 69.   JUDr. Šebo Ľubor
 70.   JUDr. Šikuta Ján
 71.   JUDr. Šimonová Gabriela
 72.   JUDr. Šišková Alena
 73.   JUDr. Takáčová Viola, PhD.
 74.   JUDr. Trnková Oľga
 75.   JUDr. Trubanová Mária, PhD.
 76.   JUDr. Vladik Martin
 77.   JUDr. Zemaníková Jana
 78.   JUDr. Zemková Jana, PhD.